Skip to content

UYGUNLUK PROGRAMI

TotalEnergies​ Turkey Pazarlama, TotalEnergies Yolsuzlukla Mücadele ve Suistimali Önleme programını uygulamakta ve adil rekabetin korunması şartlarını desteklemektedir. Bu kapsamda gerekli risk analizi, iletişim ve eğitim çalışmalarını, temel durum tespit uygulamalarını atanmış olan Uygunluk Yöneticisi üzerinden yürütmektedir.

TotalEnergies​ Uygunluk Programı kapsamında

 • Bağışlar, Sosyal Fonlar, Katkılar ve Sponsorluk,
 • Hediyeler, Ağırlama ve İkram,
 • Kamu Görevlileri ile Çalışan Temsilciler,
 • Satın Alma,
 • Satış,
 • Suistimal Olaylarının Yaşanması Halinde İzlenecek Yöntemler,
 • Çıkar Çatışması,
 • İK Kılavuz İlkeleri,
 • Ortak Girişimler,
 • İktisap – Tasfiye,
 • Rekabet Hukuku

Prosedürleri uygulamaya alınmıştır.