Skip to content

Sosyal Sorumluluk Yaklaşımımız

TotalEnergies Turkey Pazarlama ve Sosyal Sorumluluk

TotalEnergies, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini çalışanlarından oluşan gönüllü takımı ile birlikte gerçekleştirmektedir. Her yıl giderek büyüyen gönüllü takımımız bir araya gelip yeni projeler üreterek topluma daha fazla fayda sağlamak adına çalışırlar.

Toplumsal Dayanışma

TotalEnergies'in, toplumsal dayanışma ile ilgili faaliyetleri eğitim alanında yoğunlaşmaktadır.  TotalEnergies,  2005-2006 öğretim yılı itibari ile,  Renault ile birlikte  “Sokakta İlk Adımlar ” yol güvenliği eğitim projesini yürütmektedir.   T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylı proje ile, 2011-2012 öğretim yılı sonu itibari ile  41 ilde 1,200,000 öğrenciye ulaşılmıştır.

2007-2008 öğretim yılında hayata geçen “TotalEnergies Eğitime Destek” Projesi ile TotalEnergies, tesislerinin bulunduğu illerden başlayarak , ilköğretim okullarının öncelikli ihtiyaçlarını (bilgisayar laboratuvarı , kütüphane , yemekhane, oyun parkı  vb) karşılamaktadır. TotalEnergies çalışanları tarafından kurulan “TotalEnergies Gönüllü Takımı” da, yürüttüğü pek çok sosyal sorumluluk projesinin yanı sıra,  bu faaliyetleri  de desteklemektedir. 

Çevre

TotalEnergies, 2008 yılında , faaliyetlerinin çevreye olan etkileri azaltma amacı ile gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında müşterilerine 650,000 adet enerji tasarruflu ampul hediye etmiştir. (650,000 ampulün kullanılması ile ampüllerin 6 yıllık ömrü süresinde karbondioksit salınımının azalma miktarı : 156,000 ton/yıl) Bu proje, müşterilerin yakıt tüketimlerini ve karbondioksit salınımını azaltmayı hedefleyen ürün ve hizmetleri bir araya getiren “Eco Services” projesinin lansmanı kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Üniversite İş Birliği

TotalEnergies Türkiye, sosyal politikaları ve yerel yetenekleri güçlendirmeye istinaden İK politikası kapsamında Galatasaray Üniversitesi’nin düzenlediği Kariyer Günleri’ne ve bazı sertifika programlarına katılım göstermektedir.