Skip to content

İş İlkelerimiz

Yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası kanun ve normlara uyuyoruz

Sorumluluk sahibi endüstriyel bir şirket olarak, enerji kaynaklarımızın ve ürünlerimizin yetkin ve uygun bir şekilde yönetilmesini ve kullanılmasını desteklemeyi taahhüt ediyoruz. 
 
Bugünün tüketicilerinin ihtiyaçlarını ve gelecek nesillerin menfaatlerini dikkate alıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma stratejimizin bir parçası olarak aktif bir çevreci hizmet anlayışı politikasına 
sahibiz ve düzenli ve şeffaf raporlar sunmaktayız. 

Yasal bir zorunluluk ile Davranış Kurallarımız arasında bir farklılık oluş-tuğunda, daha yüksek olan standardı uygulamayı amaç ediniriz. 
 
Faaliyetlerimizle ilgili olarak, uluslararası, resmi ve resmi olmayan organizasyonlarla yakın ilişkiler içindeyiz ve onların beyan ettikleri endişelere karşı duyarlıyız. 
 
Aşağıdaki iş ilkeleri bir referans noktası teşkil etmektedir ve faaliyette bulunduğumuz ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda sürdürülebilir büyüme, hissedarların, müşterilerin ve çalışanların faydalandırılması hedeflerimizle uyum içindedir.

ÖNCELİKLİ 3 İLKE
YÜRÜRLÜKTE  BULUNAN  YASALAR  VE GRUP KURALLARI UYARINCA, BU İŞ İLKELERİNİN İHLALİ, ŞİRKET İÇİ VE/VEYA YASAL YAPTIRIMLARA NEDEN OLABİLİR.

  • TotalEnergies, faaliyette bulunduğumuz her yerde en yüksek Emniyet, Sağlık, Güvenlik ve Çevre standartlarını hedef edinir. 
  • TotalEnergies, “Sıfır Tolerans” ilkesi esasına dayanan, dünya çapındaki tüm haksız rekabeti önleyici, suistimal karşıtı, rüşvet önleme ve yolsuzlukla mücadele kanunlarının ihlalini tespit eden, çok sıkı bir Uygunluk Programına sahiptir. 
  • TotalEnergies, faaliyetleri dahilinde, uluslararası kabul görmüş İnsan Hakları standartlarına riayet etmeyi taahhüt eder.