Skip to content

Davranış Kuralları ve Uygunluk Programı

DAVRANIŞ KURALLARI

130’dan fazla ülkede faaliyet göstermemiz nedeniyle genelde zorluklar arz eden ortamlarda çalışıyoruz. Bu bağlamda enerji geçişinde dünya standardında bir oyuncu olma kollektif amacımızı sürdürülebilir kalkınma ile birlikte stratejimizin, projelerimizin ve operasyonlarımızın merkezine yerleştirerek inşa edeceğimiz temeli değerlerimiz oluşturmaktadır.

Bu değerlerden ikisi, ortak prensiplerimizin ve Davranış Kurallarımızın özünü oluşturmaktadır: Emniyet ve Birbirimize Saygı. Birlikte bu değerler, yasalara ve insan haklarına saygı ile şekillenen sorumlu iş modelimizi, suistimal ve yolsuzluğun her çeşidinin reddedilmesini, doğal kaynakların ve çevresel etkilerin örnek bir şekilde yönetilmesini ve paydaşlarla etkileşimde şeffaflığı ifade etmektedir.

Görevlerinizi yerine getirirken zor bir kararla karşı karşıya kalırsanız veya Davranış Kurallarından birinin ihlal edildiğinden şüphelenirseniz, Grup Etik Kurulu ile irtibata geçebilirsiniz.

Her çalışma biriminin, Davranış Kurallarımızı öğrenme, günlük işlerinizde uygulama ve birlikte çalıştığımız paydaş­larımızla iş yaparken değerlerimizi aktarma sorumluluğu bulunmaktadır. Yönetim Komitesi ve ben, bireysel ve kollektif desteğinize güveniyoruz.

Patrick Pouyanné Yönetim Kurulu Başkanı

UYGUNLUK PROGRAMI

TotalEnergies​ Turkey Pazarlama, TotalEnergies Davranış Kurallarını referans alarak Yolsuzlukla Mücadele ve Suistimali Önleme programını uygulamakta ve adil rekabetin korunması şartlarını desteklemektedir. Bu kapsamda gerekli risk analizi, iletişim ve eğitim çalışmalarını, temel durum tespit uygulamalarını atanmış olan Uygunluk Yöneticisi üzerinden yürütmektedir.

TotalEnergies​ Uygunluk Programı kapsamında

 • Bağışlar, Sosyal Fonlar, Katkılar ve Sponsorluk,
 • Hediyeler, Ağırlama ve İkram,
 • Kamu Görevlileri ile Çalışan Temsilciler,
 • Satın Alma,
 • Satış,
 • Suistimal Olaylarının Yaşanması Halinde İzlenecek Yöntemler,
 • Çıkar Çatışması,
 • İK Kılavuz İlkeleri,
 • Ortak Girişimler,
 • İktisap – Tasfiye,
 • Rekabet Hukuku
 • Durum Tespiti

Prosedürleri uygulamaya alınmıştır.