Skip to content

TotalEnergies'de İnovasyon

TotalEnergies

İnovasyon İş Hedeflerinin Merkezinde

TotalEnergies Turkey Pazarlama 2012 yılında iş hedeflerinin merkezine inovasyonu yerleştirerek 2017 yılına kadar faaliyet karının %10’unun inovasyondan gelmesini hedefledi. TotalEnergies bu hedefe CHIP sayesinde ilerledi.

CHIP‘in açılımı “Change and Innovation Program“  yani Değişim ve İnovasyon Programı. Kolay akılda kalan, dikkat çeken ve eğlenceli bir isim olduğu için bu isim seçildi.

2012 yılı Mart ayında lanse edilen Değişim ve İnovasyon Programı kapsamında,  tüm çalışanlarda inovasyon konusunda farkındalık yaratılması hedeflendi ve çalışanlardan hergün yaptıkları işleri nasıl daha farklı yapabilecekleri üzerinde düşünmeleri ve inovasyon projeleri geliştirmeleri istendi.  Takım çalışmasını pekiştirmek için  ise  “İnovasyon Atölye Çalışmaları“ organize edildi.

TotalEnergies​ Yönetim Komitesi periyodik olarak İnovasyon Toplantıları yaparak çalışanlarımızdan gelen yeni fikirleri değerlendirdi. Yıl sonlarında hayata geçen en başarılı projeler ödüllendirildi.

Değişim & İnovasyon Programı Grup’taki En İyi Uygulama

2013 yılı Aralık ayında TotalEnergies​ Grubu‘nun faaliyet gösterdiği 130 ülke içinde TotalEnergies​ Turkey’nin Değişim İnovasyon Programı, TotalEnergies İnovasyon Direktörlüğü tarafından “En İyi Uygulama/Best Practice“ olarak öne çıkarıldı. Bu gelişme TotalEnergies​ Turkey ekibini  çok gururlandırdı.

Çalışan Motivasyonu Arttı

Çalışanlarına odaklanarak, çalışanların fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir platform sağladığı,  fikirleri Yönetim Komitesi tarafından gözden geçirildiği ve ödüllendirme sistemi olduğu için, çalışan motivasyonu ve bağlılığı artıyor. Motivasyonu artan çalışanlar ise daha verimli çalışarak   daha fazla katma değer sağlıyorlar.

Değişim & İnovasyon Programı kapsamında üretilen ve hayata geçirilen inovasyon projeleri sadece şirketin faaliyet karına katkıda bulunmakla kalmıyor aynı zamanda yapılan takım çalışmaları ile ekip ruhu pekişiyor,  dayanışmayı ve işbirliğini arttırıyor, birbirimizi daha çok dinlememizi sağlıyor ve yenilikçi fikirlerin ortaya koyma konusunda çalışanları  cesaretlendiriyor.