Skip to content

Stratejik Vizyonumuz

Misyonumuz

Enerji talebinin sürekli arttığı bir dünyada, olabildiğince çok insanın enerjiye erişimini sağlamak için sorumlu bir şekilde hareket etmek.

Vizyonumuz

Vizyonumuz; bir Enerji Şirketi olarak, uluslar arası ölçekte lider petrol şirketlerinden biri, gaz, petrokimya alanlarında ve yakın gelecekte de biyokütle ve güneş enerjisinde küresel bir oyuncu olmak.

Stratejimiz

Vizyonumuza ulaşmak için farklı iş alanlarımız arasındaki sinerjiden faydalanan entegre iş modelimize güveniyoruz. Etik, emniyet, toplumsal ve çevresel sorumluluk, stratejimizin 4 temel unsurunu oluşturmaktadır:

  • Arama ve üretim operasyonlarında karlı ve sürdürülebilir büyüme sağlamak
  • Rekabetçi, en üst seviyede rafineri ve petrokimya platformları geliştirmek
  • Müşterilerimizin ihtiyaçlarına, özellikle enerji verimliliği konusunda yenilikçi çözümler getirerek cevap vermek
  • Enerji geleceğini güvence altına almak için güneş enerjisi ve biyokütleye odaklanmak.