Skip to content

ANAC VISIO

HİDROLİK SİSTEMLER VE DİĞER YANMAYAN BİLEŞENLER İÇİN ANAC YAĞ ANALİZ TEŞHİS SİSTEMİ

ANAC Visio, yanıcı olmayan aktarma organı bileşenleri (örneğin, otomatik ve manuel şanzımanlar, diferansiyeller, redüksiyon kutuları) ve otomotiv uygulamalarındaki (örneğin inşaat ekipmanı) hidrolik sistemler için kapsamlı bir teşhis sistemidir. Yağdaki partiküllerin yağlayıcı maddenin fiziko-kimyasal durumunu ve bileşenin aşınma durumunu analiz etmek için mikroskopik incelemesini içermektedir.

ANAC VISIO aşağıdakiler için önerilir:

  • Hidrolik sistemlerde ve yanma olmayan aktarma organı bileşenlerinde mekanik aşınmanın, madeni yağın durumunun ve kontaminasyonunun derinlemesine takibi
  • Özel durumlarda nokta analizi ve teşhisi (arızalar, iddialar, uzmanlık…)
  • Drenaj aralıklarının optimizasyonu

ÖLÇÜM ÖZELLİKLERİ

Mekanik aşınma:

Aşınma elemanları: Demir, Kurşun, Bakır, Kalay, Krom, Alüminyum, Nikel (ppm)

Yağ kontaminasyonu:

Silikon (ppm), Su (%)

Madeni Yağın özellikleri:

Yağ viskozitesi (mm2 / s) 40 ° C ve 100 ° C'de, Yağ viskozite İndeksi, Asit Numarası TAN (mg KOH / g)

Mikroskobik inceleme:

Yağ 5 mikronda filtrelenmektedir. Aşınma, kirlenme, sızdırmazlık ve sürtünme malzemesinden parçacıkları içeren filtrat mikroskop altında incelenmektedir. Rapora bir fotoğraf da eklenmektedir.

İsteğe bağlı:

Katkı öğeleri Ca, Zn, P, Mg, Mo, Ba, V, Na, B, Ag

TEŞHİS VE YORUMLAR

ANAC teşhis ve yorumları bir ANAC teknisyeni tarafından belirlenmektedir. Makine ve yağlama teknolojisinde uzmanlaşmıştır ve tüm mevcut parça tipleri ile ilgili ANAC veritabanı referans verileri ile desteklenmektedir.

ANAC VISIO uzmanı, kullanıcı tarafından kullanım koşulları ve olası açıklamalar hakkındaki özel bilgileri dikkate almaktadır. ANAC ayrıca kişiselleştirilmiş bilgiler ve kullanıcı sorularına cevaplar da vermektedir. Ferrografinin özel bilgisi, ANAC VISIO teknisyeninin yağdaki metalik ve metalik olmayan partiküllerin rengini, şeklini, boyutunu ve sayısını incelemesine izin vermektedir.

Bu durum, sistemin aşınması ve kirlenmesinin kaynağı ve şiddeti hakkında ayrıntılı bir teşhis sağlamaktadır.

ANAC TEŞHİS RAPORU

ANAC, kullanıcıların sorularına kişiselleştirilmiş cevaplar sunmaktadır.