Skip to content

Madeni Yağ Fabrikası Kamera Aydınlatma Metni

TotalEnergies​ Turkey Pazarlama A.Ş. Menemen Harmanlama Fabrikası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TotalEnergies​ Turkey Pazarlama A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisinde toplam 64 adet kamera ile görüntü kaydı yapılmaktadır. Bu kameraların;

 • 14 tanesi fabrika içinde üretim ve dolum alanlarının bulunduğu kısımlarda,
 • 2 tanesi boş ambalaj ambarında,
 • 3 tanesi güvenlik ofis çevresinde,
 • 1 tanesi güvenlik ofis içinde,
 • 4 tanesi bitmiş ürün ambarının önündeki yükleme / boşaltma alanında,
 • 2 tanesi dome türü 365º derece dönebilen, birisi tank sahalarını diğeri de lojistik yükleme ve LPG tankını görebilecek konumdadır,
 • 2 tanesi sosyal tesis (yemekhane) etrafına konumlanmış durumdadır,
 • 1 tanesi kazan dairesinin içindedir,
 • 1 tanesi kazan dairesinin dışına bakmaktadır,
 • 2 tanesi idari binada bulunan ofis koridorlarında bulunmaktadır,
 • 1 tanesi idari binada bulunan sistem odasında bulunmaktadır,
 • 3 tanesi boş ambalaj deposu girişi ve etrafında bulunmaktadır,
 • 1 tanesi Tank Sahası-1 ve Antifriz tank sahasına doğru konumlanmıştır,
 • 2 tanesi Tank Sahası-1 ve üretim giriş alanında konumlandırılmıştır,
 • 2 tanesi 2 ve 3 no.lu tank sahalarının etrafını ve aralarını görüntüleyebilecek açı ile konumlanmıştır,
 • 1 tanesi açık stok sahasını görüntülemektedir,
 • 2 tanesi fabrika giriş ve çıkışını görüntülemektedir,
 • 20 tanesi fabrika çevresi çit ve duvarlarını görüntülemektedir.

Bu kameraların kontrolü, Bakım Departmanı ve Güvenlik ekibi tarafından sağlanmaktadır.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre TotalEnergies​ Turkey Pazarlama’nın  Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Kelif Plaza 3. Blok No:2 Kat:3  34768 Ümraniye / İSTANBUL adresine yazılı olarak, kep adresi üzerinden [email protected] veya elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.