Skip to content

Merkez Ofis Kamera Aydınlatma Metni

TotalEnergies​ Turkey Pazarlama A.Ş. Merkez Ofis İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TotalEnergies​ Turkey Pazarlama A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki ziyaretçi bekleme salonu, mutfak, IT odası, server odası ve iç acil çıkış kapısı hizmet alanında bulunan toplam 5 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi IT & İş Çözümleri Departmanı tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre TotalEnergies​ Turkey Pazarlama’nın  Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Kelif Plaza 3. Blok No:2 Kat:3  34768 Ümraniye / İSTANBUL adresine yazılı olarak, kep adresi üzerinden [email protected] veya elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.