Skip to content

DAVRANIŞ KURALLARI

Karmaşık ortamlar dahil olmak üzere 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteren şirketimizin, büyümesi ve uzun süre ayakta kalabilmesi, tüm faaliyetlerimizi yönlendiren üç ortak değere bağlıdır:

Saygı, Sorumluluk, Örnek Davranış

Davranış Kuralları, bu değerleri günlük hayatımıza nasıl geçireceğimizi anlatmaktadır. Bu kurallar, paydaşlarımıza karşı taahhütlerimizi ve beklentilerimizi açıklamakta ve bizim için çalışan personel ve diğer kişiler için rehberlik sunmaktadır.

AŞAĞIDAKİ ÖNCELİKLİ ÜÇ İŞ İLKESİ, SORUMLULUK SAHİBİ BİR ŞİRKET OLARAK BAŞARIMIZ İÇİN EŞİT DERECEDE ÖNEMLİDİR:

Sağlık ve çevrenin korunmasının yanı sıra, faaliyetlerimizde en yüksek seviyede emniyet ve güvenlik taahhüdü.

Başta yolsuzluk, suistimal ve rekabeti engelleyici uygulamaların önlenmesi olmak üzere, en yüksek ahlak standartlarına uyum.

Uluslararası kabul görmüş İnsan Hakları standartlarına uyum.

Her çalışma biriminde, yönetim bu değerlerin aşılanması ve iş ilkelerimize riayet edilmesinin sağlanmasından sorumludur.

Davranış Kurallarımızın uygulanması ile ilgili herhangi bir konuda, özellikle işiniz süresince vermeniz gereken hassas kararlar için sizlere destek olabilmesi açısından, Grup Etik Kurulu ile irtibata geçebilirsiniz.

Yönetim Kurulu ve şahsım, herkesin görevini Davranış Kurallarımıza uygun bir şekilde ifa edeceğinden eminiz. Birlikte çalışarak, sürdürülebilir büyümeyi sağlayıp, tüm paydaşlarımız için değer yaratırken, daha iyi enerjiye yönelik taahhüdümüzü güçlendirebiliriz.
 
Patrick Pouyanné Yönetim Kurulu Başkanı